Viktiga datum vid schemaläggning

Här finns information om datum att ta hänsyn till vid schemaläggning.

Välkomstceremoni för nya studenter

Varje termin arrangerar KI en välkomstceremoni i Aula medica för nya studenter. För studenter på program på grundnivå är ceremonin den första fredagen på nya terminen. För nya studenter på de globala masterprogammen är ceremonin fredagen innan terminen startar. 

Tabell som visar datum för välkomstceremoni
Termin Grundnivå Globala masterprogram
Höst 2021 3 september 27 augusti
Vår 2022 21 januari
Höst 2022 2 september 25 augusti (obs torsdag)
Vår 2023 16 januari
Höst 2023 1 september 25 augusti
Vår 2024 15 januari
Höst 2024 6 september 30 augusti
Vår 2025 24 januari
Höst 2025 5 september 29 augusti
Vår 2026 19 januari
Höst 2026 4 september 28 augusti
Vår 2027 22 januari
Höst 2027 3 september 27 augusti
Vår 2028 21 januari

Undervisningsfri idrottsdag

Den femte onsdagen efter terminsstart ska vara undervisningsfri (om det inte finns synnerliga skäl). Då kan KI:s lärare samlas för gemensamma aktiviteter och studenterna kan delta i de idrottsaktiviteter som studentkårerna arrangerar.

Tabell som visar datum för idrottsdagen
Termin Idrottsdag/Lärardag
Våren 2022 16 februari
Hösten 2022 28 september

Mer information om lärardagen

Programgemensam interprofessionell dag för KI:s nybörjarstudenter

Varje termin ordnas en obligatorisk gemensam IPL-dag för alla nybörjarstudenter.

Tabell som visar datum för IPL-dagen
Termin IPL-dag
Våren 2022 8 mars
Hösten 2022 18 oktober

Examensceremonier

Tabell som visar datum för examensceremonier
Termin Examensceremoni grundnivå Examensceremoni masterprogram
Våren 2022 3 juni 2 juni
Hösten 2022 13 januari 2023
Våren 2023 2 juni 1 juni
Hösten 2023 12 januari 2024
Våren 2024 31 maj 30 maj
Hösten 2024 17 januari 2025
Våren 2025 6 juni 5 juni
Hösten 2025 16 januari