Viktiga datum vid schemaläggning

Här finns information om datum att ta hänsyn till vid schemaläggning.

Välkomstceremoni för nya studenter

Varje termin arrangerar KI en välkomstceremoni i Aula medica för nya studenter:

  • För studenter på program på grundnivå är ceremonin den första fredagen på nya terminen.
  • För nya studenter på de globala masterprogammen är ceremonin fredagen innan terminen startar
Tabell som visar datum för välkomstceremoni
Termin Grundnivå Globala masterprogram
Höst 2021 3 september 27 augusti
Vår 2022 21 januari
Höst 2022 2 september 25 augusti (obs torsdag)
Vår 2023 16 januari
Höst 2023 1 september 25 augusti
Vår 2024 15 januari
Höst 2024 6 september 30 augusti
Vår 2025 24 januari
Höst 2025 5 september 29 augusti
Vår 2026 19 januari
Höst 2026 4 september 28 augusti
Vår 2027 22 januari
Höst 2027 3 september 27 augusti
Vår 2028 21 januari

Undervisningsfri idrottsdag

Den femte onsdagen efter terminsstart ska vara undervisningsfri (om det inte finns synnerliga skäl). Då kan KI:s lärare samlas för gemensamma aktiviteter och studenterna kan delta i de idrottsaktiviteter som studentkårerna arrangerar.

Tabell som visar datum för idrottsdagen
Termin Idrottsdag/Lärardag
Våren 2022 16 februari
Hösten 2022 28 september

2022 ordnas ingen lärardag då KI:s utbildningskongress istället arrangeras 28-29 september. Information om Utbildningskongressen 2022.

Programgemensam interprofessionell dag 

Varje termin ordnas en obligatorisk gemensam IPL-dag för alla nybörjarstudenter på KI.

Tabell som visar datum för IPL-dagen
Termin IPL-dag
Våren 2022 8 mars
Hösten 2022 18 oktober

Examensceremonier

Tabell som visar datum för examensceremonier
Termin Examensceremoni grundnivå Examensceremoni masterprogram
Våren 2022 3 juni 2 juni
Hösten 2022 13 januari 2023
Våren 2023 2 juni 1 juni
Hösten 2023 12 januari 2024
Våren 2024 31 maj 30 maj
Hösten 2024 17 januari 2025
Våren 2025 6 juni 5 juni
Hösten 2025 16 januari