Viktiga datum vid schemaläggning

Här finns information om datum att ta hänsyn till vid schemaläggning.

Välkomstceremoni för nya studenter

Varje termin arrangerar KI en välkomstceremoni i Aula medica för nya studenter:

  • För studenter på program på grundnivå är ceremonin den första fredagen på nya terminen.
  • För nya studenter på de globala masterprogammen är ceremonin fredagen innan terminen startar
Tabell som visar datum för välkomstceremoni
Termin Grundnivå Globala masterprogram
Vår 2023 20 januari
Höst 2023 1 september 25 augusti
Vår 2024 19 januari
Höst 2024 6 september 30 augusti
Vår 2025 24 januari
Höst 2025 5 september 29 augusti
Vår 2026 23 januari
Höst 2026 4 september 28 augusti
Vår 2027 22 januari
Höst 2027 3 september 27 augusti
Vår 2028 21 januari

Undervisningsfri idrottsdag

Den femte onsdagen efter terminsstart ska vara undervisningsfri (om det inte finns synnerliga skäl). Då kan KI:s lärare samlas för gemensamma aktiviteter och studenterna kan delta i de idrottsaktiviteter som studentkårerna arrangerar.

Tabell som visar datum för idrottsdagen
Termin Idrottsdag/Lärardag
Våren 2023 15 februari
Hösten 2023 27 september

Programgemensam interprofessionell lärande (IPL) dag

Varje termin ordnas en interprofessionellt lärande (IPL) dag för alla nybörjarstudenter på KI. Dagen genomförs på engelska och är obligatorisk för alla förstaårsstudenter.

Tabell som visar datum för IPL-dagen
Termin Nybörjarprogram Kompletterande utbildningar
Våren 2023 7 mars 16 februari
Hösten 2023 17 oktober

Examensceremonier

Tabell som visar datum för examensceremonier
Termin Examensceremoni grundnivå Examensceremoni masterprogram
Våren 2022 3 juni 2 juni
Hösten 2022 13 januari 2023
Våren 2023 2 juni 1 juni
Hösten 2023 12 januari 2024
Våren 2024 31 maj 30 maj
Hösten 2024 17 januari 2025
Våren 2025 6 juni 5 juni
Hösten 2025 16 januari
HE
Innehållsgranskare:
2023-02-10