Administration för forskarutbildning vid institutionen för laboratoriemedicin

Administrationen för forskarutbildning vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) sköts av en forskarutbildningsadministratör i nära samarbete med Labmeds studierektor.

Tre forskare sitter i lab-miljö.
Forskning som bedrivs i Ana Futura, Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

Forskarutbildningsadministratören hjälper handledare, doktorander och avdelningssamordnare med bland annat:

För handledare 

 •  Tar emot ansökningar vid tex: 
  • Inrättande av doktorandplats. 
  • Grönt ljus.
 • Vid annonsering av doktorandtjänster:
  • Tar emot alla doktorandannonser samt tillhörande bilagor/dokument.
 • ISP handledarbehörighet samt allmänna ISP-frågor.
   
 • Intyg om handledning (inför docenturansökan).

För doktorander 

 • Tar emot ansökningar vid t ex:
  • Antagning till forskarstudier.
  • Poänggivande moment samt tillgodoräknande.
  • Halvtidsseminarium.

För avdelningssamordnare 

 • Vid annonsering av doktorandtjänster:
  • Tar emot alla doktorandannonser samt tillhörande bilagor/dokument.
  • Meddelar när det är klart så doktoranden kan anställas.

Frågor om doktorander och forskarutbildning

Forskarutbildningsadministratören besvarar frågor om doktorander och forskarutbildning, exempelvis vad som handläggs på institutionen och vad som handläggs av KI-förvaltningen centralt. 

Mer information och blanketter

För mer information se Labmeds interna webbsida under rubriken Forskarutbildning på Labmed och rullgardinsmenyn med "Interna Labmed blanketter och checklistor.”

Ann Mellquist

Forskarutbildningsadministratör