KF:s fokusområden och regelverk

Kommittén för forskning (KF) arbetar strategiskt med forskningsfrågor genom att göra speciella satsningar, och genom att organisera och ansvara för sina underorgans verksamhet. KF har ansvar för forskningsinfrastruktur, centrumbildningar, forskningsnätverk, styrdokument inom forskning, och vissa frågor som rör djurskyddsorgan och biosäkerhet. KF leds av KI:s vicerektor för forskning.

Ansvarsområden:

Satsningar

Regler och anvisningar för forskning

KS
Innehållsgranskare:
Gustaf Cars
2024-06-05