KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete

KI:s sammanhållna kvalitetssystem omfattar KI:s utbildning, forskning och verksamhetsstöd och ska säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete och en systematisk kvalitetssäkring av verksamheten.

Sammanhållet kvalitetssystem