Anvisningar för delegationer vid institution eller motsvarande

Detta dokument innehåller anvisningar för institution eller motsvarande för upprättande av: organisationsplan med besluts- och delegationsordning, delegation av besluts- och attesträtt, delegation och återtagande av arbetsuppgifter.

  • Diarienummer: 1-787/2022
  • Dnr föreg. version: 1-209/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Gemensamt verksamhetsstöd
  • Revidering med avseende på: Följdändringar med anledning av revidering av rektors besluts- och delegationsordning.

Sammanfattning av anvisningarna

Av rektors besluts- och delegationsordning framgår bland annat att prefekts ansvar omfattar all verksamhet vid institutionen vid Karolinska Institutet (KI). För att underlätta institutioners och andra verksamheters arbete kring bland annat arbetsmiljö, miljö- och hållbar utveckling samt säkerhet kan delegering av arbetsuppgifter för dessa områden göras. Vissa funktioner ska finnas vid alla verksamheter inom KI, såväl institutioner som universitetsförvaltning, bibliotek med flera. Andra funktioner är kopplade till exempelvis laboratoriemiljö och är därför relevanta för KI:s kärnverksamheter snarare än stödfunktioner.

Anvisningarna i sin helhet