Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning

1-824/2022

 • Diarienummer: 1-824/2022
 • Dnr föreg. version: 1-939/2021
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2022-11-01
 • Beslut: Fakultetsnämnden
 • Dokumenttyp: Föreskrifter
 • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
 • Beredning med: Avdelningen för strategiskt ledningsstöd
  Juridiska avdelningen
 • Revidering med avseende på: Nytt dokument.

Sammanfattning av föreskrifterna

Innehåller fakultetsnämndens uppdrag, beslutsbefogenheter, underorganisation och vidaredelegationer samt föreskrifter för kommittéerna under fakultetsnämnden. 

Föreskrifterna i sin helhet