Pedagogiska meriter vid tillsättning av tjänster, funktioner och docentur

Här kan du läsa mer om pedagogiska meriter.

De pedagogiska meriterna du samlat i din meritportfölj används i tillsättning av olika roller och tjänster på KI och i regionen. Nedan ser du de olika kriterier som finns.  

Här kan du läsa mer

Karlsson, S., Fjellström, M., Lindberg-Sand, Å., Scheja, M., Pålsson, L., Alvfors, J., & Gerén, L. (2017). Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet. Hämtad från Sveriges universitets- och högskoleförbund website: https://suhf.se/app/uploads/2019/09/H%C3%B6gskolepedagogisk-utbildning-och-pedagogisk-meritering.pdf 

TS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-05-25