Skip to main content

Pedagogiska Akademin

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid Karolinska Institutet. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Det övergripande syftet med den pedagogiska akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisning och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare som visat pedagogisk excellens. Pedagogisk excellens innebär på KI att läraren på olika sätt verkar så att studenters lärande stöds. Detta visas i en pedagogisk meritportfölj och bedöms enligt givna kriterier.

Ledamöternas kompetens ses som en viktig resurs för fortsatt pedagogisk utveckling inom KI.

Om Pedagogiska Akademin

Att vara ledamot av den Pedagogiska Akademin är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Ledamöter av Pedagogiska Akademin utgör ett nätverk av lärare som visat intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. De har inget fast åtagande men är en stor tillgång för Karolinska Institutet där de genom sin långa erfarenhet verkar för pedagogisk utveckling på olika sätt. Utifrån sina erfarenheter och kompetens utgör ledamöterna föredömen för kollegor med pedagogiskt intresse.

Ledamöternas verkar exempelvis för:

Meeting
Ledamötena i KIs Pedagogiska akademin verkar för pedagogisk utveckling.
  • att initiera pedagogiska diskussioner
  • kompetensutveckling för kollegor
  • spridning av undervisningserfarenheter och pedagogiska kunskaper
  • pedagogisk kompetens vid bedömning av pedagogiska meriter

Ledamöter av Pedagogiska Akademin på Karolinska Institutet har utsetts som excellenta lärare vilket innebär att de har omfattande erfarenhet av undervisning inom både grundutbildning och andra utbildningsnivåer.

Vidare har de visat pedagogisk medvetenhet och hur den egna undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet inom lärande och undervisning. De har också visat förmåga att kommunicera med studenter, kollegor och det omgivande samhället.

Ledamöter i akademin

Här kan du se vilka som ingår i Pedagogiska Akademin.

Ansöka till Pedagogiska Akademin

Alla som har en lärartjänst vid Karolinska Institutet (adjunkter, lektorer, professorer), är disputerade och aktiva inom KI:s utbildningar är välkomna med en ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

En fullständig ansökan behöver innehålla:

  • En pedagogisk meritportfölj, se Pedagogiska Akademins mall längst ned på sidan.
  • CV på 1-2 A4-sidor, som visar den sökandes utbildnings- och yrkeserfarenheter.
  • Rekommendation från prefekt, med ett utlåtande om den sökande lärarens pedagogiska skicklighet.

Övriga handlingar som exempelvis vetenskaplig meritportfölj och kursvärderingar kommer inte att beaktas i bedömningen.

Tips! Tänk på att läsa igenom bedömningskriterierna och att följa mallen för den pedagogiska meritportföljen, exempelvis ska du beskriva din utveckling av pedagogiska kunskaper. Var även noga med att visa att du har högskolepedagogiska kurser omfattande minst tio veckor. Se mallar längst ned på sidan.

Skicka in

Skicka in ansökan din ansökan (pdf-format) enligt ovanstående punkter till lena.nilsson-wikmar@ki.se senast den 12 juni 2020.

Respektive komplett ansökan kommer att granskas av externt sakkunnig och ledamot av Pedagogiska Akademin.

Kontakt

Lena Nilsson-Wikmar

Professor, senior