Akademisk hederlighet - en läraktivitet i Canvas

AHOS (Academic Honesty Online for Students) är en läraktivitet för studenter som handlar om information och återkoppling på vad som i akademin betraktas som akademisk hederlighet. Aktiviteten kan ses som ett förebyggande arbete och det studenter lär sig genom i AHOS är även viktigt att kunna för att utveckla kvaliteten på deras skrivande.

Fusk och plagiat bland studenter på universitet och högskola är en företeelse som uppmärksammas alltmer och som i många fall leder till disciplinära åtgärder och allvarliga konsekvenser för studenten. Ytterst handlar akademisk hederlighet om att undvika skada för andra samt att rättvisa ska råda men det handlar också om att inte fuska, vilseleda eller plagiera i skrivandet av texter eller vid examinationer. 

I fyra handledningar får studenter en genomgång av viktiga regler och riktlinjer som gäller vid vilseledande/fusk vid en studieprestation och hur detta kan undvikas. De får också testa sina kunskaper i ämnet och de får direkt återkoppling på detta.

Detta moment är indelat i fyra handledningar:

  1. Disciplinära åtgärder
  2. Skriva och referera
  3. Plagiering
  4. Upphovsrätt

Varje handledning avslutas med ett Quiz (självrättande test) som är möjligt att göra flera gånger. 

Hur kan läraktiviteten användas i undervisningen?

Inom t.ex. sjuksköterskeprogrammet används läraktiviteten som ett obligatoriskt moment i början på programmet. Studenterna kan sedan vid behov repetera innehållet då läraktiviteten är öppen i Canvas. 

Var hittar jag läraktiviteten?

Du loggar in i Canvas och går till länken Commons. Där söker du på AHOS.

Kontakt

Kay Sundberg, har utvecklat läraktiviteten och den har använts på sjuksköterskeprogrammen sedan början av 2010-talet. Läraktiviteten är nu uppdaterad av Kay Sundberg tillsammans med Madelen Lek och finns på svenska och engelska i Canvas. Den  ligger som en öppen aktivitet och är därmed tillgänglig för alla. 

Du är välkommen att kontakta Kay Sundberg eller Madelen Lek för frågor eller feedback.

Profile image

Kay Sundberg

Universitetslektor
+46852483572
Profile image

Madelen Lek

Assisterande Lektor
+46852486806
KS
Innehållsgranskare:
2024-02-12