Din pedagogiska meritportfölj

KI har en meritportfölj i fyra delar, varav den pedagogiska är en del. Syftet med meritportföljens användning är att ge underlag för värdering av kvalitet och produktivitet vad gäller forskning, undervisning, ledarskap och klinisk verksamhet.

Stairs
Foto: Erik Flyg.

Utgångspunkten är att alla delar bidrar till att utveckla KI. De flesta universitet och högskolor i Sverige har liknande system idag, speciellt gällande den pedagogiska meriteringen.

I denna del av din meritportfölj visar du både på omfattningen av din undervisning, din högskolepedagogiska utbildning, din pedagogiska grundsyn och hur du i din undervisning och ditt pedagogiska ledarskap stöttar studenternas lärande. Portföljen innehåller även konkreta exempel från din undervisningspraktik och dina framtidsplaner som pedagog. Innehållet ska vara förankrat i högskolepedagogisk forskning. 

Instruktioner

Instruktioner (och mall) för hur du kan fylla i din portfölj: Meritportfölj för lärare och forskare.

Här kan du läsa mer

Winka, K., & Ryegård, Å. (2019). Pedagogisk meritportfölj - för karriär och utveckling. Studentlitteratur.