PD/GUA-möten

Varje termin bjuds alla programdirektorer (PD) och grundutbildningsansvariga (GUA) in till ett antal informations- och diskussionsmöten om aktuella frågor.

Vicerektor för utbildning är värd för mötena och inleder med aktuell information. 

Våren 2024

  • 7 februari kl. 14.00-16.30 (Solna)
  • 11 mars kl. 14.00-16.00 (digitalt)
  • 15 april kl. 10.00-12.00 (digitalt)
  • 28 maj kl. 14.00-16.30 (Flemingsberg)

Hösten 2024

  • 10 september kl. 14.00-16.00 (digitalt)
  • 7 november kl. 14.00-16.30 (Flemmingsberg)
  • 11 december kl. 14.00-16.00 (digitalt)

Outlookinbjudan skickas till alla PD och GUA som uppdateras med program ca en vecka innan respektive möte. Förslag på tema och programpunkter skickas till Christina Joos .