Sjuksköterskeprogrammet - distans

Här kan du ta del av den senaste sök- och antagningsstatistiken för Sjuksköterskeprogrammet - distans (KI-41011).

Höstterminen 2024

Sökandestatistik antagningsstatistik
Kategori Resultat
Antal sökande 2207
Procentuell förändring sökande HT23-HT24 6%
Varav antal förstahandssökande 623
Procentuell förändring
förstahandssökande HT23-HT24
9%
Antal antagna urval 2 80
Antal reserver urval 2 693
Sökande per antagen 27,6
Förstahandssökande per antagen 7,8

Om statistiken

All statistik är hämtad från UHR

Förändringar i utbildningsutbudet

Tänk på att många faktorer påverkar sökande- och antagningssiffror, till exempel att utbildningsutbudet kan variera år från år. Vissa av KI:s program ges endast vartannat år, vilket påverkar siffrorna. 

En individ kan räknas på flera ställen

Alla siffror avser antal individer. I totalsumman för ett lärosäte räknas varje individ bara en gång. Men en individ kan räknas på flera ställen för ett och samma lärosäte, till exempel om en individ sökt både kurser och program. Det innebär att om man slår ihop kurser+program för ett lärosäte blir det sannolikt högre än totalsumman för lärosätet. 

Kontakt

Profile image

Sara Gunningberg

Handläggare