Administrera & studievägleda

Genom hela utbildningens genomförande finns processer för administration, handläggning, kursadministration, VFU samordning och studievägledning, här finns samlad information.
Alla utbildningsprogram har en utbildningsplan med information om mål, innehåll, omfattning och för varje kurs finns en fastställd kursplan, även för fristående kurser. Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande och kvalitet i förhållande till kursplanens mål.