Utbildningsansvariga på grundnivå och avancerad nivå (GUA)

Vid varje institution finns en grundutbildningsansvarig (GUA) som har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen.

Uppdrag

GUA har på delegation från prefekt övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen. GUA är ordförande i institutionens utbildningsnämnd och därmed den som ansvarar för kvaliteten och forskningsanknytningen i institutionens utbildningsuppdrag.

Lista över institutionernas GUA

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut)

Magdalena Rosell

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Matti Nikkola

Institutionen för global folkhälsa (GPH)

Helle Mölsted Alvesson

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Kent Jardemark

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Maria Nilsson

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Mini Ruiz 

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS (KI SÖS)

Anders Sondén

Institutionen för kliniska vetenskaper, DS (KI DS)

Anna Kiessling

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Malin Holzmann

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

Lars Frelin

Institutionen för lärande, informatik, management o etik (LIME)

Mia von Knorring

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Agneta Månsson-Broberg

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

Kristina Broliden

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Håkan Andersson

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Riitta Möller

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Jonas Sundbäck

Institutet för miljömedicin (IMM)

Johanna Zilliacus

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Wilhelmina Ekström

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Maria Hagströmer

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

Björn Meister

Institutionen för odontologi (DENTMED)

Karin Garming-Legert

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

Nick Tobin

Universitetsbiblioteket (KIB)

Petra Björk

Kompetenskrav

GUA ska ha en läraranställning vid KI samt vara aktiv inom såväl forskning som undervisning.

Utöver lärartjänst ska GUA uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor samt ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (t ex uppdrag som kursansvarig).

Om den som utsetts till GUA inte uppfyller kompetenskraven ansvarar prefekten för att en plan upprättas för hur detta ska uppnås inom de kommande 12 månaderna.

Engelsk översättning

Departmental director of education

Sändlista

gua@ki.se

 

CJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-03-28