Skip to main content

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning tillgodoser behovet av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet. Enheten för uppdragsutbildning har i uppgift att stödja institutionerna i deras arbete med uppdragsutbildning. Vi hjälper institutioner med administration och marknadsföring av uppdragsutbildningar.

Enheten för uppdragsutbildning har det övergripande och samordnade ansvaret för uppdragsutbildning och tecknar även avtal med uppdragsgivare.

Genom att anordna uppdragsutbildning kan KI främja det livslånga lärandet och vidareutveckla och expandera den utåtriktade verksamheten. Uppdragsutbildning är också ett tillfälle att få in nya perspektiv i verksamheten och ger forskare och lärare möjlighet till direkt dialog med verksamheter där ny kunskap ska användas.

Dokument om uppdragsutbildning

Jan Petersson

Enhetschef
UF.UFS.Uppdragsutbildning