Skip to main content

Trådlösa nätverk på campus

Du kan koppla upp dig på wifi på Karolinska Institutets campusområde. Det finns olika nät för anställda, studenter, samarbetspartner och gäster.

För medarbetare med KI-dator: KI Staff

KI Staff är ett trådlöst nätverk som du som har en KI-dator (en dator som hanteras av IT-avdelningen vid den centrala universitetsförvaltningen) har åtkomst till. Nätverket startar automatiskt när du vill surfa trådlöst och behöver ingen inloggning.

När du är uppkopplat till KI Staff behöver du inte ansluta via VPN utan har automatiskt tillgång till alla KI:s resurser.

För studenter och medarbetare utan KI-dator: eduroam

Om du inte har en KI-dator eller är student kan du använda nätet eduroam. Du hittar instruktioner för hur du installerar och ansluter till eduroam i manualerna nedan.

För att kunna ansluta till eduroam första gången måste du vara ansluten till nätet, till exempel via en nätverkskabel eller annat trådlöst nät.

Manualer

Vill du komma åta KI:s interna resurser via eduroam måste du koppla upp dig till VPN-tjänsten.

När du har installerat eduroam blir du automatiskt inloggad varje gång du får täckning av ett eduroam-nät.

Visste du att?

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet i hela världen för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. Eduroam finns tillgängligt på många lärosäten både i Sverige och utomlands. Använd alltid inställningarna som gäller för Karolinska Institutet, även på platser utanför KI:s campus.

OBS! När du gör dina regelbundna lösenordsbyten - kom även ihåg att skriva in ditt nya lösenord för att ansluta till eduroam.

För samarbetspartner: KI Access

Anställda på någon av KI:s samarbetspartner, som exempelvis Region Stockholm, kan ansluta sig till nätet KI Access. Från KI Access når du vissa av KI:s resurser. Nätet är tillgänglig till exempel i Bioclinicum.

För att få tillgång till KI Access kan du vända dig till din IT-support på din organisation.

För gäster: KI Guest

På KI:s campus i Solna och Flemingsberg finns det ett trådlöst gästnät (wifi), som besökare till konferenser och seminarier kan använda. Gästnätet har samma täckningsområde som KI:s egna trådlösa nätverk.

För att få inloggningsuppgifter till gästnätet, kontakta receptionen i Aula Medica på telefonnummer 08-524 866 00 eller reception@ki.se alternativt IT-ansvariga på din institution.

För att inte överbelasta nätet ska KI Guest bara användas av gäster och inte av anställda eller studenter.

Nätverket ki.se

Det trådlösa nätverket ki.se är ett gammalt nät som kommer att stängas av 20 juni. Du med KI-dator kan använda KI Staff istället. Om du inte har en KI-dator kan du ansluta till eduroam.

Support

Vid eventuella problem eller frågor, kontakta it-support@ki.se.