Skip to main content

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg

När du slutar din anställning kan du begära att få ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. På denna sida hittar du information om vad som är vad och hur du går tillväga för att begära ett intyg eller betyg.

Du kan få ett tjänstgöringsbetyg om du har varit anställd minst sex månader. Om anställningen varit kortare än sex månader utfärdas istället ett tjänstgöringsintyg. Om du önskar ett tjänstgöringsbetyg ska du vända dig till din närmaste chef. Om du önskar ett tjänstgöringsintyg kan du vända dig till din HR-funktion på institutionen.

Ett tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om din anställning. Ett tjänstgöringsbetyg innehåller, förutom uppgifterna som finns med i tjänstgöringsintyget, även vilka krav det ställts på tjänsten samt omdöme avseende hur du som anställd skött dina arbetsuppgifter och din yrkesskicklighet.

Arbetsgivarintyg skrivs av löneenheten på centrala HR-avdelningen där de lämnar uppgift om anställningen, lön och arbetad tid. Alla som varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg för att kunna söka a-kassa.