Skip to main content

Styrgrupp för KID-medel

Styrgruppen för KID-medel har i uppdrag att bereda förslag till beslut om utlysning respektive tilldelning av s.k. KID-medel. Styrgruppen ska också följa upp och utvärdera ansökningsomgångarna samt avge rapporter till Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Ordförande
Nico Dantuma

Lärarrepresentanter
Lars Alfredsson
Maria Ankarcrona
Yvonne Forsell

Doktorandrepresentant
Lea van Husen

Handläggare
Paulina Mihailova

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se

Ordförande i styrgruppen för KID

Nico Dantuma

Telefon: 08-524 873 84
E-post: Nico.Dantuma@ki.se