Arbetet med utbildningskatalogen

Här kan du läsa mer om hur arbetet med katalogtexterna till utbildningskatalogen på webben ser ut.

Inför varje läsår ska uppgifter gällande KI:s program läggas in i programtillfällen i Selma för visning på ki.se/utbildning och antagning.se. Handläggare på institution och programhandläggare i programnämnderna är delaktiga i den processen. Även kurstillfällen för fristående kurser ska läggas in i Selma, men detta görs av handläggare på Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer.

Programtillfällen för program skapas två gånger per år, först för den internationella antagningsomgången och sedan för den nationella antagningsomgången.

Kurstillfällen för fristående kurser skapas en gång per år. Hanteringen i Selma gällande kurstillfällen för fristående kurser sköts centralt inom Universitetsförvaltningen. Information om ansökningsförfarandet för att få ge en fristående kurs finner du här.

HS
Innehållsgranskare:
Helene Svanholm
2023-06-13