Utbildningsplan i Selma

Enligt högskoleförordningen ska det för varje utbildningsprogram finnas en utbildningsplan. På KI skapas alla utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå i Selma.

Manual för arbetet med utbildningsplan i Selma

Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram inom KI ska dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma. Hur utbildningsplanerna ska utformas styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen, samt av KI:s lokala regelverk Regler för utbildningsplaner för program

Alla beslutade utbildningsplaner i Selma visas i KI:s utbildningsplanearkiv

Länkning till utbildningsplaner

För att länka från programwebbplatsen till en utbildningsplan i arkivet använder du den unika länken för utbildningsplanen som skapas i adressfältet när du söker fram den i utbildningsplanearkivet.

BM
Innehållsgranskare:
Björn Miksch
2023-09-15