Selmasupport vid KI

Om du behöver hjälp när du jobbar i utbildningsdatabasen Selma erbjuder vi olika sorters support beroende på vilken fråga du har. Här berättar vi vem du ska kontakta och hur.

Handhavande, utbildning och behörighet

Selmasupport svarar främst på frågor om användarbehörighet, utbildningstillfällen, användarfrågor kopplat till Selma och kurskodsbeställningar. Selmasupport kan du kontakta via selmasupport@ki.se.

Utbildningsformalia, regler och anvisningar

Har du frågor om anvisningarna för kursplaner, reglerna för utbildningsplaner eller övriga frågor om utbildningsformalia ska du i första hand vända dig till din UN-handläggare. Om din UN-handläggare inte kan besvara din fråga kan du vända dig till Bodil Lampén Helgesson på Fakultetskansliet och internationella relationer, tel: 08-524 860 61, e-post: bodil.lampen.helgesson@ki.se

Kurslitteratur

För frågor om kurslitteratur som du inte kan söka fram i Selma, kontakta books@kib.ki.se.

Är du osäker på vem du ska kontakta, hör av dig till selmasupport@ki.se, så hjälper vi dig rätt. 

Björn Miksch
2024-07-16