Kurstillfälle i Selma

Vi använder Selma till två typer av kurstillfällen: sökbara och ej sökbara tillfällen. Kurser som söks via NyA läggs i Selma upp som sökbara kurstillfällen. Här ingår både fristående kurser och valbara kurser inom vissa program. Övriga kurser läggs upp som ej sökbara kurstillfällen.

Sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med sökbara kurstillfällen i Selma - programkurser

Manual för arbetet med sökbara kurstillfällen i Selma - fristående kurser

I dagsläget är det endast fristående kurser, valbara programkurser inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt nya läkarprogrammets ordinarie programkurser från och med termin två som ska läggas upp som sökbara kurstillfällen i Selma. 

  • Fristående kurser: Kurstillfällesinformationen används som utbildnings- och anmälningsinformation och visas på utbildning.ki.se och antagning.se. Informationen går även vidare till Ladok och antagningssystemet NyA. 

    Nytt från höstterminen 2022 är att de institutioner som ger fristående kurser även hanterar kurstillfällena för dessa. Se avsnittet om processen i manualen för sökbara kurstillfällen för fristående kurser.

    Läs mer om arbetet med kurstillfällen för fristående kurser här.
     
  • Valbara kurser inom program/nya läkarprogrammets ordinarie programkurser: Kurstillfällesinformationen går vidare till Ladok och till antagningssystemet NyA. 

    Handläggarna för respektive program arbetar med detta i Selma.

De sökbara kurstillfällena går även vidare från Ladok till Canvas och TimeEdit när de fått status Komplett i Ladok.

Ej sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med ej sökbara kurstillfällen i Selma

Alla ordinarie programkurser (förutom de valbara kurser och läkarprogramskurser som söks via NyA, se ovan), kurser för inresande studenter samt kurser inom poänggivande uppdragsutbildning ska läggas upp som ej sökbara kurstillfällen i Selma. 

Kurstillfällesinformationen går vidare till Ladok samt vidare därifrån till Canvas och TimeEdit.

Handläggare på institution, i programnämnd samt på Enheten för uppdragsutbildning arbetar med ej sökbara tillfällen i Selma.

Björn Miksch
2023-09-15