Användarutbildning Selma

För att få tillgång till funktionen för kursplan i Selma måste du först gå en användarutbildning. Utbildningen är webbaserad och ges som en självstudiekurs i Canvas. För övriga delar av Selma ges ingen särskild utbildning, utan du läser själv i våra manualer.

Användarutbildning för arbete med kursplan i Selma

Om du ska arbeta med kursplan i Selma måste du först gå en behörighetsgivande utbildning.

Utbildningen är webbaserad och ges som en självstudiekurs i Canvas. Under kursen lär du dig vad KI:s anvisningar för kursplaner innehåller samt hur du som kursansvarig lärare skapar en kursplan i Selma. Kursen innehåller genomgångar och kunskapsprov.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mejl om det till selmasupport@ki.se. Ange även ditt KI-ID i mejlet.

Ett tips: Gå kursen i god tid innan du ska börja jobba i Selma, så att du hinner lära dig det du behöver!

Tillgång till övriga delar i Selma

Du behöver inte delta i någon utbildning för att få behörighet att arbeta med kurstillfällen, programtillfällen eller utbildningsplaner i Selma, utan det räcker att du skickar in en behörighetsansökan. I användarmanualerna finner du detaljerad information gällande processer och hur systemet fungerar.  Har du frågor kontaktar du selmasupport@ki.se

BM
Innehållsgranskare:
Björn Miksch
2023-08-22