Ansökan om behörighet i Selma

För att få behörighet att arbeta med kursplaner i Selma måste du delta i en användarutbildning samt skicka in en ansökan om behörighet. Ska du arbeta med övriga funktioner i systemet räcker det med att du skickar in ansökan om behörighet. För att kunna logga in i Selma måste du ha ett KI-ID.