.

Utbildningsdatabasen Selma

Selma är KI:s utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner, utbildningsplaner samt de program- och kurstillfällen som visas på ki.se och antagning.se. Selma är dessutom källa till den information om kurser och program som används till studiedokumentationen i Ladok. Här på Selmas webbplats har vi samlat den information du behöver för att kunna arbeta i systemet.

Foto: Philipp Katzenberger/Unsplash
BM
Innehållsgranskare:
2023-09-15