Kursplan i Selma

Enligt högskoleförordningen ska det för varje kurs finnas en kursplan. På KI skapas alla kursplaner för kurser på grundnivå och avancerad nivå i Selma.

Manual för arbetet med kursplan i Selma

Hur kursplanerna ska utformas styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen, samt av KI:s lokala regelverk Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.

Sista datum för fastställande av kursplan

Gäller både ny kursplan och revidering av kursplan.

Datumen ska enligt dokumentet Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå anslås i Selma och anges även här:

Huvudregel

 • Kursstart på höstterminen: beslut ska vara dokumenterat i Selma senast 1 april terminen innan.
   
 • Kursstart på vårterminen: OBS! För VT2025 gäller att beslut ska vara dokumenterat i Selma senast 15 oktober terminen innan.

Undantag

 • Kurser inom program som ges på engelska: beslut för kursplanerna på termin 1 inför höstterminen ska vara dokumenterat i Selma senast i mitten av mars
   
 • Kurser inom specialistsjuksköterske­programmen: beslut för kursplanerna på termin 1 inför höstterminen ska vara dokumenterat i Selma senast i mitten av mars.
   

Kurser inom uppdragsutbildning

Information om hur kursplaner för uppdragsutbildning hanteras hittar du här.

Kursplanearkiv

Alla beslutade kursplaner i Selma visas i KI:s kursplanearkiv.

Länkning till kursplaner

För att länka från kurswebbplatsen till en kursplan i arkivet använder du den unika länken för kursplanen som skapas i adressfältet när du söker fram den i kursplanearkivet.

 • Tar du bort den sista sifferserien i länken, kursplanens versions-ID (fem siffror), så kommer alltid den senaste versionen av kursplanen visas.
 • Använder du hela länken, inklusive versions-ID, visas den specifika versionen du valt.

  Ex: https://utbildning.ki.se/course-syllabus/1AR015/22073

Beställa kurskod

Innan du kan börja arbeta med en ny kursplan i Selma måste du beställa en kurskod till den. Se till att du har läst igenom KI:s anvisningar för hantering av kursplaner samt dokumentet När krävs en ny kursplan innan du beställer kurskoden. Av dokumentet framgår det t.ex. när du ska beställa en ny kurskod och när det räcker med att du reviderar en befintlig kursplan.

Du beställer en ny kurskod genom att fylla i och mejla in ett särskilt formulär.

Observera att det finns två olika beställningsformulär för kurskod, ett för uppdragsutbildning och ett för all annan utbildning:

För alla kurser som inte ges inom ett av KI:s beslutade huvudområden måste SCB-ämnesgrupp anges på beställningsblanketten. En lista över SCB-ämnesgrupper hittar du här.

I kursplanen ska kursens successiva fördjupning inom huvudområdet anges. Information om progressionsnivåerna finns i dokumentet Beskrivning av fördjupning inom grundnivån.

Alla kursplaner som skapas i Selma har en kurskod. Alla kurskoder skapas enligt den kurskodsstruktur som är beslutad på KI.

Information om inköp av kurslitteratur

Selma är kopplat till universitetsbibliotekets inköpsavdelning. När en kursplan fastställs i Selma skickas information om ingående kurslitteratur till biblioteket. Biblioteket köper in böcker enligt nedanstående principer, beroende på vilken rubrik i Selma som man har valt att placera litteraturposten under.

 • Obligatorisk litteratur: Köps in i fem exemplar (veckolån) till det campus där kursen ges. Antalet exemplar kan dock variera beroende på tidigare användning och efterfrågan.
 • Rekommenderad litteratur: Köps in i ett exemplar (3-veckorslån) till det campus där kursen ges.
 • Fördjupningslitteratur: Köps in i ett exemplar (3-veckorslån) till det campus där kursen ges.

Biblioteket kan i dagsläget tyvärr inte köpa svenska kursböcker i elektroniskt format. Utländsk litteratur köps däremot in i elektroniskt format när licensavtal och villkor tillåter det.

Vid frågor om inköp av kurslitteratur, kontakta books@kib.ki.se.

För mer information om bibliotekets inköp av kurslitteratur, läs här.

Kursplaneöversättaren Convertus

Kursplaneöversättaren Convertus är ett maskinellt översättningssystem som kan användas på KI för att översätta kursplaner till engelska. Kursplaneöversättaren är ihopkopplad med Selma och hur den används beskrivs i kursplanemanualen. Du kan även lära dig hur Kursplaneöversättaren fungerar genom att titta på Convertus instruktionsfilm (6 minuter lång).

Björn Miksch
2024-02-22