Ansökan om behörighet i Selma

För att få behörighet att arbeta med kursplaner i Selma måste du delta i en användarutbildning samt skicka in en ansökan om behörighet. Ska du arbeta med övriga funktioner i systemet räcker det med att du skickar in ansökan om behörighet. För att kunna logga in i Selma måste du ha ett KI-ID.

Med anledning av coronaviruset och den förändrade arbetssituation som det medför gäller det här för Selmas behörighetsblanketter: Om det inte är praktiskt möjligt att få behörighetsansökan underskriven och skannad går det utmärkt att använda e-signatur. Ett dokument kan skrivas under med fler e-signaturer. Du hittar verktyget för e-signatur i rullisten Digitala verktyg i Medarbetarportalen. Kom ihåg att ansökan ska signeras av både dig det gäller och prefekt/AC för den institution ansökan gäller. 

Behörighetsansökan kursplan

Behörighetsansökan utbildningsplan

Behörighetsansökan kurstillfälle

Behörighetsansökan programtillfälle