Rutin för utbetalning till anställd ej bosatt i Sverige

Här beskrivs rutin för utbetalning till anställd ej bosatt i Sverige.
Om du bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar du normalt skatt i Sverige för inkomsten från arbetet

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett samordnings- eller personnummer.

Snabbaste sättet att få ett samordningsnummer är att ansöka om SINK-skatt. Handläggnings-tiden hos Skatteverket är ibland lång, för att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om preliminär A-skatt eller SINK-skatt, i god tid gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader – Använd SINK blankett SKV 4350


SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) är tillämpligt för personer som vistas i Sverige 6 mån eller kortare tid men kan även vara tillämplig för personer som vistas i Sverige oregelbundet t.ex. om deras avbrott från Sverige är längre än tidigare vistelse och kommande vistelse så kan personen vara tillämplig för SINK. Använd blankett SKV 4350.
Observera att det är viktigt att på ansökan ange om arbetet utförs i Sverige eller i annat land, vilket gör att anställd kan få ett SINK beslut som är längre än 6 månader.

Ansökan om SINK handläggs av Skattekontoret i Jönköping och sänds till:

Skattekontoret Jönköping, 551 95 Jönköping.

Anställda som vistas i Sverige mellan 6-12 månader och som inte ska folkbokföra sig


Anställd ska fylla i ansökan om preliminär skatt (a-skattesedel) på blankett SKV 4402. Blanketten ska användas när man vet att personen kommer vistas mer än 6 månader i Sverige. En kopia av ID handling ska sändas med ansökan.
Under övriga upplysningar ska på ansökan noteras om man tidigare haft SINK och att vistelsetiden nu kommer att överstiga 6 månader.
Skicka ifylld blankett till Utlandsskattekontoret i Stockholm, Sektion 411, 106 61 Stockholm.

Registrera ersättningsärende och bifoga dokument i PA-webben

Ersättningsärenden för personer med SINK skatt ska hanteras via PA-webben. Nedan följer en film som visar hur du bifogar ett eller flera dokument i ett ersättningsärende. 

  • Ansök om SINK-skatt
  • Invänta beslut ifrån SKV
  • Registrera ersättning i PA-webben
  • Bifoga SINK beslutet i ersättningsärendet via PA-webben
  • Bifoga även kontoanmälan i ersättningsärendet. (Se även under dokument nedan)

Så här bifogar du ett dokument i ett ersättningsärende

Dokument

PR
Innehållsgranskare:
2024-06-14