Översättning engelska

För tjänster som gäller översättning till engelska använder KI ett statligt ramavtal. Det omfattar översättningstjänster och språkgranskning till och från engelska samt tilläggstjänsterna språkgranskning nivå 3–4, transkribering, undertextning samt voice over.

Det statliga ramavtalet för översättning engelska är giltigt från 2022-04-04 till och med 2026-04-03

Avrop sker genom fastställd rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer.

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

  • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10 000 ord.
  • Krav på andra ämnesområden än samhällsorientering (allmänna texter) och juridik.
  • Uppdraget är särskilt komplext och det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det.
  • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. säkerhetsskyddsavtal eller översättning på plats i myndighetens lokaler.
  • Utvärdering av översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.
  • Krav på tilläggstjänster 

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet.

avropa.se finner du samtliga leverantörer och vägledning kring när du ska använda respektive avtal. Sök på ”översättning”.

Tips för en lyckad översättning!

Förutom att ange språk och det format som texten ska levereras i, ge översättaren så mycket information som möjligt om textens syfte.

  • Vilken målgrupp riktar texten sig till?
  • Vilken stil/ton ska översättningen ha? Lättsam, saklig, tydlig?
  • Är det viktigt att översättningen följer källtexten noga, eller har översättaren mer frihet att forma språket så länge information och innebörd bibehålls?
  • Skicka med eventuellt referensmaterial som kan vara bra för översättaren att ta del av, till exempel en term- eller begreppslista.

För mer information om översättning till engelska

Madeleine Svärd Huss

Presschef/enhetschef press och redaktionellt innehåll
MS
Innehållsgranskare:
2024-05-16