Bildlagringssystemet QBank

KI använder en gemensam lagringsplats för bilder som används på ki.se, bilder till trycksaker och pressbilder. Det finns olika vägar att hämta upp och använda bilderna, exempelvis i Drupal och KI Mediabank men de är lagrade i samma system – QBank.

Vem kan logga in och använda QBank?

Alla som har genomgått utbildningen för att bli drupalredaktör har också möjlighet att logga in i QBank och använda funktionerna som finns bakom inloggning. KI-medarbetare kan hitta mer information om inloggning i tillägg nedan.

Funktioner i QBank

  • ladda upp flera bilder samtidigt med "drag och släpp funktion"
  • tagga flera bilder samtidigt
  • anpassat gränssnitt för att redigera bildinformation 
  • möjlighet att filtrera bilder på olika sätt
  • sökfunktion för att hitta bilder

Möjligheter och långsiktigt mål med gemensamt lagringssystem

Ett samordnat, tydligt och effektivt arbetssätt inom området bilder och videor.

Kontakt

mediabank@ki.se 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
MK
Innehållsgranskare:
2024-05-27