Handledning för ekonomer på KI

På den här sidan finns stöd till dig som arbetar med ekonomi och redovisning vid KI. Den innehåller regler, riktlinjer och rutiner som är gemensamma för hela universitetet.