Stöd för internationell samverkan och internationalisering

Medarbetare vid KI som är involverade i internationella samarbeten och nätverk eller i internationalisering av utbildning och forskning kan få stöd av flera olika funktioner inom den centrala administrationen.

Internationella nyheter för medarbetare

Internationella event

Aktuellt