Pris för internationalisering inom utbildning

Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Flags and contours of people

Pristagare blir den lärare eller det lärarlag som inom de tre senaste åren genomfört en särskild insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv.

Exempel kan vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment, en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Deltagande lärosäten bidrar med 20 000 kr vardera till priset. Priset delas ut vartannat år (jämna) under fem år.

Nominering och val av pristagare

Vem kan nominera?

Alla anställda och anknutna är välkomna att nominera sig själva, andra lärare eller lärarlag inom sin fakultet. Studenter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

När kan man nominera?

1 februari - 29 februari 2024. Obs! Förbered ditt underlag i Word. Undvik att arbeta direkt i formuläret då det finns en risk att all text inte syns i textfälten. Du kan inte spara och återvända senare för att färdigställa din nominering.

Val av pristagare

En lokal bedömarkommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokal kandidat till priset. Nomineringarna bedöms utifrån fem olika kriterier. 

Respektive fakultets kandidat går vidare till bedömning av den centrala priskommittén bestående av en representant per universitet, som slutligen utser pristagare. Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet i april/maj.

Bedömargrupp beslutas av ordförande för KU. Studentrepresentanter deltar i beredning av beslutet av nominerad slutkandidat.

Efter avslutad process finns alla slutnominerade kandidater tillgängliga på Göteborgs universitets sida för att visa på goda exempel på internationalisering.

Lokal bedömargrupp 2024:

  • Jonas Sundbäck, ordförande samt KI:s representant i central priskommitté
  • Rune Brautaset
  • Vladana Vukojevic
  • Studentrepresentant - under tillsättning

Kontakt

För frågor kontakta samordnaren vid ditt universitet:
Ida Mattiasson - Göteborgs universitet
Emma Hägg - Karolinska Institutet
Anna Maria Josefsson -  Linköpings universitet
Maria Sjöström - Lunds universitet
Mari-Helen Kula - Umeå universitet
Louise Hernander - Uppsala universitet
Karolin Östergård - Örebro universitet
 

EH
Innehållsgranskare:
Anne Hammarskjöld
2024-02-06