Strategiska parnterskap inom Erasmus+

KI deltar i många olika samarbeten och strategiska partnerskap inom Erasmus+. Några av dem presenteras mer utförligt på den engelska sidan.

Läs mer om våra samarbeten på den engelska sidan.

Funded by the EU
Funded by the EU Photo: N/A