Språkstöd i engelska

Information om språkkurser i engelska för akademisk och administrativ personal.

Vänligen notera att engelska utbildningskurser för administrativ personal och lärare kommer att finnas tillgängliga här under 2021. För mer information kontakta emma.hagg@ki.se

2021-02-18