Samordnad IT

Samordnad IT syftar till att aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en mer enhetlig, kostnadseffektiv och säker hantering av IT-miljön på Karolinska Institutet. Samordnad IT drivs av den centrala IT-avdelningen på uppdrag av KI:s ledning.

Bakgrund

Historiskt har ansvaret för merparten av IT-relaterade frågor formellt sett legat hos respektive institution. Detta har lett till att IT-miljön på KI skiljer sig mycket mellan institutionerna och det har saknats samordning inom IT. Många institutioner har dessutom behövt köpa hårdvara och underhålla servrar och mjukvara på egen hand - något som krävt resurser i form av både tid och dyra investeringar.

Konsistoriet fattade beslut om att samordna IT centralt på KI. Detta gjordes bland annat för att få en bättre överblick över KI:s IT-investeringar och därmed kunna dra nytta av samordningsvinster samt kunna möta de ökade krav som ställs på IT-säkerhet.

Att vara med i Samordnad IT

 • Datorerna säkerhetskopieras till en central server.
 • Centraliserad modern lagring med hög säkerhet.
 • Användarsupport som är tillgänglig på kontorstid kombinerat med ett supportteam som finns på plats och kan ge extra stöd vid behov.
 • Enkla rutiner för inköp av IT-utrustning och licenser.
 • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus.
 • Hantering av institutionernas centrala servrar.

Anslutna institutioner och verksamhetsstöd

 • GVS (samtliga avdelningar)
 • GPH (Institutionen för global folkhälsa)
 • KM (Komparativ Medicin)
 • SÖS (Södersjukhuset) 
 • IMM (Institutionen för miljömedicin)
 • CMB (Institutionen för cell- och molekylärbiologi) 
 • FyFa (Institutionen för fysiologi och farmakologi)
 • Neuro (Institutionen för neurovetenskap) 
 • MBB (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik) 
 • MTC (Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi).
 • NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
 • MedH (Institutionen för medicin, Huddinge)
 • Clintec (Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik)
 • Labmed (Institutionen för laboratoriemedicin)
 • LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik) 
 • BioNut (Institutionen för biovetenskaper och näringslära)
 • KI DS (Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus)
 • MedS (Institutionen för medicin, Solna) exklusive KEP.

Kontakt

Kontakta Ola Danielsson om du har några frågor.

Profile image

Ola Danielsson

Extern Konsult/Inhyrd Personal

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • H2.Biovetenskaper och näringslära
Logga in med KI-ID
OD
Innehållsgranskare:
2024-02-14