Så bidrar KI till miljö och klimat

Vi strävar efter att vara en hållbar verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Här hittar du information om hur KI bidrar till miljö och klimatarbetet och vad du kan göra som medarbetare och student på KI.

Nyheter om hållbar utveckling