Karolinska Institutets hållbarhetspris

För att stimulera utveckling inom klimat, miljö och hållbarhet delar KI:s rektor ut ett pris. Priset är tänkt att uppmärksamma särskilt goda initiativ för hållbarhet inom KI:s verksamhet.

Vad är KI:s hållbarhetspris?

Priset består av 30 000 kr att använda i fortsatt hållbarhetsarbete inom verksamheten eller arbetsplatsen på KI. Checken och ett diplom delas ut vid KI:s hållbarhetsdag.

Vem kan nominera till hållbarhetspriset?

Genom direkt inbjudan har prefekter och verksamhetschefer vid KI möjlighet att nominera en eller flera kandidater till priset. Motiveringen ska innehålla exempel på hur man bidragit till hållbarhetsarbetet inom KI samt vilka effekter arbetet fått och förväntas få framåt. Sista dag för nominering är 2 april 2024.

Hur fattas beslut om vem som får priset?

På förslag av en bedömningsgrupp fattar Rådet för miljö och hållbar utveckling beslut om pristagare.

 

Pristagare

Mer om KI:s hållbarhetsarbete