European Green Deal

Miljö, klimat och hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en hållbar verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Här hittar du information om hur KI bidrar till miljö och klimatarbetet och vad du kan göra som medarbetare och student på KI.

Nyheter om hållbar utveckling

MP
Innehållsgranskare:
2023-05-10