Kurstillfälle i Selma

Vi använder Selma till två typer av kurstillfällen: sökbara och ej sökbara tillfällen. Kurser som söks via NyA läggs i Selma upp som sökbara kurstillfällen. Här ingår både fristående kurser och valbara kurser inom vissa program. Övriga kurser läggs upp som ej sökbara kurstillfällen.

Sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med sökbara kurstillfällen i Selma 

I dagsläget är det endast fristående kurser och  valbara programkurser inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen som ska läggas upp som sökbara kurstillfällen i Selma. 

  • Fristående kurser: Kurstillfällesinformationen används som utbildnings- och anmälningsinformation och visas på utbildning.ki.se och antagning.se. Informationen går även vidare till Ladok och antagningssystemet NyA. En central handläggare på SER arbetar med detta.

    Läs mer om arbetet med kurstillfällen för fristående kurser här.
     
  • Valbara kurser inom program: Kurstillfällesinformationen går vidare till Ladok och till antagningssystemet NyA. Handläggarna för respektive program arbetar med detta.

Ej sökbart kurstillfälle

Manual för arbetet med ej sökbara kurstillfällen i Selma

Alla ordinarie programkurser (förutom de valbara kurser som söks via NyA), kurser för inresande studenter samt kurser inom poänggivande uppdragsutbildning ska läggas upp som ej sökbara kurstillfällen i Selma. 

Kurstillfällesinformationen går endast vidare till Ladok. Handläggare på institution, i programnämnd samt på Enheten för uppdragsutbildning arbetar med detta.