Kontoplan

Här finns en kontoplan över de konton som Karolinska Institutet primärt nyttjar. Kontoplanen är anpassad för ekonomer i verksamheten och omfattar inte samtliga konton i UBW. Det finns ytterligare konton som bara används av den centrala förvaltningen. I kontoplanen redogörs också för vilka konton som är undantagna från INDI-påslag.

Här finns också en konteringsguide för representation och gåvor.

Kontoplan

Konteringsguide för representation och gåvor

CM
Innehållsgranskare:
Tove Älvemark Asp
2023-03-20