KF:s fokusområden och regelverk

Kommittén för forskning (KF) arbetar strategiskt med forskningsfrågor genom att göra speciella satsningar, och genom att organisera och ansvara för sina underorgans verksamhet. KF har ansvar för forskningsinfrastruktur, centrumbildningar, forskningsnätverk, styrdokument inom forskning, och vissa frågor som rör djurskyddsorgan och biosäkerhet. KF leds av KI:s vicerektor för forskning.

Ansvarsområden:

 • Infrastrukturrådet
 • SciLifeLab Committee KI
 • Kvalitetssystemet inom forskning
 • SFO - Strategiska forskningsområden
 • Beslut om fördelning av stiftelser och fonder
 • Beslut om och uppföljning av centrumbildningar
 • Beslut om och uppföljning av forskningsnätverk
 • Öppen vetenskap
 • DDLS - Data-Driven Life Science
 • Strategiska rekryteringar
 • Stärka yngre kvinnliga forskares meriteringsmöjligheter
 • Utse ledamöter till djurskyddsorgan
 • Utse ledamöter i KI:s biosäkerhetskommitté
 • Fastställer föreskrifter och anvisningar för biosäkerhet
 • Beredning av förslag av hedersdoktorer
 • Beredning av och beslut om konsolideringsbidrag     

Satsningar

Regler och anvisningar för forskning