Skip to main content

Högskolepedagogiska kurser

Högskolepedagogiska kurser för att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet. Kurserna är meriterande vid ansökan om docentur, se KI:s information om docenturansökan.

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund).

Hösten 2019

Grundläggande kurser

Kursutbudet på tidigare UME, numera en del av UoL (Enheten för Undervisning och Lärande).

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDHT19)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

Läs mer om kursen här

Fortsättningskurser

Kurser för dig som deltagit i Grundläggande Högskolepedagogik eller motsvarande och önskar förkovra dig ytterligare inom pedagogik.

Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja universitetslärare/handledare att utveckla sin förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande.

Läs mer om kursen här

Open Networked Learning, distans (HT19)

Lär dig mer om att skapa samarbete och flexibla lärandemiljöer online! (endast på engelska)

Läs mer om kursen här

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram motsvarande 7,5 HP

Läs mer om kursen här

Våren 2020

Kursutbudet för våren 2020 annonseras här under september 2019.

Kontakt

Se anställda och anknutna på Undervisning och lärande (UoL).