Högskolepedagogiska kurser

För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att du ska kunna utveckla din pedagogiska kompetens. På sidan hittar du också kurser inom digitalt lärande.

Glad man vinkar till mötesdeltagare via digitalt möte.

Kalender

I den här kalendern kan du se alla kommande kurser, workshops och webbinarier inom undervisning och lärande.

Nedan kan du läsa mer om innehållet för kurserna.  

Grundläggande kurser

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Kurserna är meriterande vid ansökan om docentur. KI och SUHF rekommenderar att lärare går tio veckor av högskolepedagogisk utbildning.

Det finns tre sätt att gå grundkurser - den pedagogiska teorin och nivån är densamma i alla varianter men upplägg, arbetsformer och innehållsmässiga tyngdpunkter skiljer sig:

  • grundläggande högskolepedagogik (GHPD) - inriktning campus-/verksamhetsförlagd utbildning
  • högskolepedagogisk kurs (HPK) - inriktning verksamhetsförlagd utbildning
  • Stepping stone-kurser - inriktning verksamhetsförlagd utbildning

Kurser på grundnivå

Efter en grundkurs kan du fortsätta din högskolepedagogiska utbildning och välja bland fortsättningskurser. Utbudet av kurser kan variera. 

Fortsättningskurser

Internationalisering

Övriga kurser

KlinSim pedagogik 1

KlinSim pedagogik 1 är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården. KlinSim pedagogik

TBL

Hösten 2022 ordnas flera kurstillfällen om teambaserat lärande. Läs mer och se alla datum för TBL.

Diskrimineringslagen och lika villkor på KI

Webbkurs: diskrimineringslagen och lika villkor

Kurser och workshops om Canvas och digitala verktyg

Som lärare eller involverad i utbildning kan du också ta del av många kurser och workshops om lärplattformen Canvas och andra digitala verktyg.

Kurs för en större grupp

Här kan du kontakta oss om digitalt lärande eller beställa en kurs för din grupp. Du kan också boka in individuell handledning (en timme) i en rad verktyg.

Kontakt

Kontaktpersoner finns på respektive kurssida.

Har du andra frågor eller förslag för innehållet på den här sidan kan du kontakta kommunikatör Louise Grännsjö eller använd feedback-funktionen längst ned på sidan.

Kursadministration

Kontakta Eva Hjertquist Duräng eller Evianne Larsson, Enheten för undervisning och lärande, om du har frågor om anmälan, avanmälan eller intyg till kurser.