Skip to main content

Högskolepedagogiska kurser

För dig som lärare eller klinisk handledare involverade i utbildning finns kurser på olika nivåer för att du ska kunna utveckla din pedagogiska kompetens.

Kurser erbjuds på flera nivåer:

  • Grundläggande kurser
  • Fortsättningskurser
  • Kurser inom digitalt lärande

Du hittar mer information om kurserna under kalendern.

Aktuella kurser

Kurser och aktiviteter

Grundläggande kurser

Du kan välja från tre alternativa sätt att gå en grundkurs som motsvarar fem veckor av heltidsstudier. Du kan gå:

  • grundläggande högskolepedagogik (GHP)
  • högskolepedagogisk kurs (HPK)
  • samla motsvarande paket från ett urval av Stepping stone-kurser.

Det pedagogiska kärninnehållet och nivå är detsamma i alla varianter, men arbetsformer, kursens upplägg och innehållsmässiga tyngdpunkter skiljer sig något.

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Kurserna är meriterande vid ansökan om docentur.

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande. Läs mer om kursen Grundläggande högskolepedagogik.

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp (HPK)

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Läs mer om kursen HPK.

Stepping stones

Stepping stone-kurser passar bra för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i din egen takt. Läs mer om Stepping stone-kurser.

Fortsättningskurser

Two students talking with teacher.
Lärare och studenter.

Efter en grundkurs kan du fortsätta din högskolepedagogiska utbildning och välja från ett smörgåsbord av fortsättningskurser. Utbudet av kurser varierar - vissa ges varje år, andra lite mer sällan. Fler kurser med nya teman kommer att läggas till, utifrån behoven på KI samt utvecklingen inom högskolepedagogik och medicinsk pedagogik.

Karolinska Institutet och SUHF rekommenderar att lärare går tio veckor av högskolepedagogisk utbildning.

Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande. Läs mer om Formativ bedömning.

Kursdesign

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Läs mer om kursen Kursdesign.

Open Networked Learning (distans)

Lär dig mer om att skapa samarbete och flexibla lärandemiljöer online! (endast på engelska). Läs mer om Open Networked Learning.

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram

Läs mer om Fördjupning i högskolepedagogik.

Forskarhandledarutbildning

Vissa av våra kurser inriktar sig särskilt till forskarhandledare och forskargruppsledare. Grundkursen för doktorandhandledare är obligatorisk för doktorandhandledare på Karolinska institutet och Pedagogik för forskarhandledare är en fortsättningskurs för doktorandhandledare. Läs mer om forskarhandledarutbildningar.

An introduction to global health for teaching staff at KI

Webbaserad kurs som en introduktion till global hälsa för undervisande personer på Karolinska Institutet. Kursen genomförs på engelska. Läs mer om An introduction to global health for teaching staff at KI.

Teaching in the glocal university

Introduktion till de viktigaste frågorna rörande undervisning och lärande vid ett internationellt universitet. Kursen hålls på engelska. Läs mer om Teaching in the glocal university.

Kurser inom digitalt lärande

UoL erbjuder kurser inom pedagogik och mediaproduktion samt pedagogiskt stöd för dig som lärare som vill utveckla dina kurser. Det kan till exempel vara inom film, undertexter eller lärplattformen Canvas. Läs mer om IKT-pedagogiska kurser här.

Kontakt

Kursadministration

Gäller din fråga anmälan, avanmälan eller intyg - kontakta Evianne eller Eva nedan. 

Medarbetare på UoL

Du kan också se listan över medarbetare på Undervisning och lärande (UoL).