Högskolepedagogiska kurser

För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att du ska kunna utveckla din pedagogiska kompetens. På sidan hittar du också kurser inom digitalt lärande.

Glad man vinkar till mötesdeltagare via digitalt möte.

Grundläggande kurser

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Kurserna är meriterande vid ansökan om docentur. KI och SUHF rekommenderar att lärare går tio veckor av högskolepedagogisk utbildning.

Det finns tre sätt att gå grundkurser - den pedagogiska teorin och nivån är densamma i alla varianter men upplägg, arbetsformer och innehållsmässiga tyngdpunkter skiljer sig:

  • grundläggande högskolepedagogik (GHPD) - inriktning campus-/verksamhetsförlagd utbildning
  • högskolepedagogisk kurs (HPK) - inriktning verksamhetsförlagd utbildning
  • Stepping stone-kurser - inriktning verksamhetsförlagd utbildning

Kurser på grundnivå

Efter en grundkurs kan du fortsätta din högskolepedagogiska utbildning och välja bland fortsättningskurser. Utbudet av kurser kan variera. 

Fortsättningskurser

Digitalt lärande

Som lärare eller involverad i utbildning kan du också ta del av många kurser och workshops om lärplattformen Canvas och andra digitala verktyg.

Beställ kurs för en större grupp

Vill du beställa en kurs eller genomgång för din grupp kan du kontakta oss om digitalt lärande. Du kan också boka in individuell handledning i en rad verktyg.

Teambaserat lärande (TBL)

Löpande ordnas flera kurstillfällen, på olika nivå, om teambaserat lärande.

Kurser på SU och KTH

Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar KI med "Centrum för universitetslärarutbildning" vid Stockholms universitet (SU) och "Learning in STEM" vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) vilket ger dig möjlighet att ta del av deras utbud av kurser och resurser. Bland annat ger SU kortare fördjupningskurser inom pedagogiska ämnen (3 hp).

Du har också möjlighet att delta i lärarkonferensen som ordnas vid lärosätena.

Högskolepedagogiska kurser inom Stockholm trio

Övriga utbildningar

Diskrimineringslagen och lika villkor på KI

Webbkurs: diskrimineringslagen och lika villkor

Att undervisa i etik

Utbildningen vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Att undervisa i etik - utbildning för lärare och handledare

Kontakt

Kontaktpersoner hittar du på respektive kurssida.

Kursadministration

Kontakta Evianne Larsson, Enheten för undervisning och lärande, om du har frågor om anmälan, avanmälan eller intyg till kurser.

Louise Grännsjö
2023-09-13