Högskolepedagogiska kurser

För dig som är lärare, klinisk handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att du ska kunna utveckla din pedagogiska kompetens. På sidan hittar du också kurser inom digitalt lärande.

I kalendern längst ned på sidan kan du se kurser, webbinarier och workshops den närmsta tiden.

Grundläggande kurser

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Kurserna är meriterande vid ansökan om docentur.

Beroende på inriktning finns det tre sätt att gå grundkurser:

  • grundläggande högskolepedagogik (GHP) - inriktning campus-/verksamhetsförlagd utbildning
  • högskolepedagogisk kurs (HPK) - inriktning verksamhetsförlagd utbildning
  • Stepping stone-kurser - inriktning verksamhetsförlagd utbildning

Den pedagogiska teorin och nivån är densamma i alla varianter men upplägg, arbetsformer och innehållsmässiga tyngdpunkter skiljer sig något.

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPD)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande. Grundläggande högskolepedagogik.

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp (HPK)

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning.

Stepping stones

Stepping stone-kurser passar dig som är handledare i VIL/VFU och vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i egen takt. Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. Här kan du se utbudet av Stepping stone-kurser.

Fortsättningskurser

Efter en grundkurs kan du fortsätta din högskolepedagogiska utbildning och välja bland fortsättningskurser. Utbudet av kurser varierar, utifrån behoven på KI samt utvecklingen inom högskolepedagogik och medicinsk pedagogik.

Karolinska Institutet och SUHF rekommenderar att lärare går tio veckor av högskolepedagogisk utbildning.

Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande. Formativ bedömning.

Summative assessment 

Kursen ges på engelska. Läs mer om kursen Summative bedömning.

Kursdesign

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Läs mer om kursen Kursdesign.

Kursdesign för forskarutbildningskurser

Kursen Designing doctoral courses fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på Karolinska Institutet. Kursen ges på engelska.

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola. Fördjupning i högskolepedagogik.

Forskarhandledarutbildning

Vissa kurser riktar sig särskilt till forskarhandledare och forskargruppsledare. Grundkursen för doktorandhandledare är obligatorisk för doktorandhandledare på Karolinska institutet och Pedagogik för forskarhandledare är en fortsättningskurs för doktorandhandledare. Läs mer om forskarhandledarutbildningar.

Teaching in the glocal university

Introduktion till de viktigaste frågorna rörande undervisning och lärande vid ett internationellt universitet. Kursen genomförs på engelska. Läs mer om Teaching in the glocal university.

Two2Tango, tandems for teaching in the glocal classroom

En kurs för lärare som vill utveckla sin undervisning och sin interkulturella medvetenhet när det kommer till att undervisa i det internationella klassrummet. Kursen genomförs på engelska. Läs mer om Two2Tango, tandems for teaching in the glocal classroom.

Övriga kurser

KlinSim pedagogik

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården. KlinSim pedagogik

Canvas och kurser i digitalt lärande

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) erbjuder också kurser inom digitalt lärande, mediaproduktion och kan ge pedagogiskt stöd till dig som lärare för att utveckla dina kurser. 

Glad man vinkar till mötesdeltagare via digitalt möte.
Ta del av workshops, kurser och pedagogiskt stöd för att utveckla dina kurser. Foto: Getty Images.

Grundkurs i Canvas (via Zoom)

Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas. Kursen är på distans i Canvas med ett uppstartsmöte och en avstämning efter kursen slut. Mer information och anmälan på Grundkurs i Canvas (via Zoom).

Grundkurs i Canvas (nätbaserad)

Kursen är en genomgång av grunderna för publicering av kursmaterial i ett kursrum. Kursen finns i Canvas och du har alltid tillgång till den. Vill du göra uppgifterna i kursen behöver du anmäla dig.

Kursens upplägg

  • En första titt på Canvas
  • Börja bygga din kurs
  • Uppgifter och diskussioner
  • Låt studenterna jobba i grupp

Grundkurs i Canvas (nätbaserad). Använd kontaktformuläret för digitalt lärande om du vill anmäla dig för att göra uppgifterna i kursen.

Quiz i Canvas (via Zoom)

Quiz är en viktig komponent i en kurs och det finns många möjligheter att arbeta pedagogiskt med Canvas lärplattform. Quiz kan användas för mer än enbart examination, till exempel för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Mer information och anmälan på Quiz i Canvas.

Grundutbildning i Inspera Assessment

Det finns en grundutbildning i examinationsverktyget Inspera Assessement för dig som snabbt behöver kom igång med Inspera. Utbildning är nätbaserad och du genomför den i egen takt. Nätbaserad grundutbildning i Inspera.

Kontakta oss om digitalt lärande

Använd kontaktformuläret för digitalt lärande om du vill beställa en kurs för din grupp. Du kan också boka in individuell handledning (en timme) i olika verktyg.

Utbildning i Microsoft 365

Titta också gärna på utbildningar i Office 365-programmen (Word, Excel, Power Point) som IT-avdelningen erbjuder. 

Kalender

Aktuella kurser och workshops

För kurser och workshops längre fram, se en kalender över längre tid här.

Kursadministration

Kontakta oss om din fråga gäller anmälan, avanmälan eller intyg till kurser.

Evianne Larsson

Utbildningshandläggare

Eva Hjertquist Duräng

Utbildningshandläggare