Forskarutbildning på LabMed

Vid Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed) finns ca 80 doktorander eller licentiatstudenter och ca 150 handledare och bihandledare. Syftet med denna webbsida är att tillhandahålla en institutionsspecifik sida för forskarutbildningsinformation som är viktig för doktorander och handledare. Länkarna nedan är till aktuell information för alla KI, som följs av LabMed-specifik information. Den LabMed-specifika informationen är mycket viktig och du måste vara inloggad för att se den.

För mer information om Labmeds interna rutiner, se den engelska sidan Research education at Labmed.

Övrig information om forskarutbildning på KI, tex kursinformation, regler och rutiner, är gemensam på KI och hittas på: https://medarbetare.ki.se/forskarutbildning.

Kontakt

Frågor om forskarutbildning på institutionen för laboratoriemedicin kan skickas till forskarutbildningsadministratör eller studierektor. Du kan också kontakta medicinska fakulteten eller studentrepresentanter i forskarutbildningsrådet på institutionen. 

Anthony Wright

Professor
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Ann Mellquist

Administratör
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin