Forskar-ST

Forskar-ST är en möjlighet att få finansierad forskningstid under ST-utbildningen.

Om Forskar-ST

Stödet är riktat till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Stödet uppgår till 400 000 kronor per år i två år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Beviljat stöd ska användas till din lön under den tid du forskar. Avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.

Utlysningar

Forskningsrådet KI-Region Stockholm utlyser Forskar-ST-medel en gång per år.

Utlysningsperiod: 1 februari – 16 mars 2021 kl. 16.00.

Ansökan görs på webbsidan https://researchweb.org/is/stockholm under ansökningsperioden.

Beslut om fördelning av medel fattas vanligen i juni. Beviljade medel är vanligen tillgängliga från och med den 1 januari efterföljande år.

Vem kan söka?

Du som söker Forskar ST:

  • ska ha en anställning som ST-läkare, enligt anställningsavtal, inom Region Stockholm eller vårdenhet som har avtal med Region Stockholm vid tidpunkten för ansökan,
  • får ha utfört högst 42 godkända ST-månader (inkluderar all genomförd ST),
  • ska vara registrerad doktorand, men inte ha genomfört halvtidskontroll, vid ansökningstillfället.

Mer information på Region Stockholms webbplats

Kontakt

Kristin Blidberg