Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet.

HR

Välj
Adjungerade lärare, tidsbegränsad anställning Anknytning - regler och anvisningar Anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör - föreskrifter Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet. Reviderad 2018-10-15 Anvisningar till Anställningsordningen. Gäller från 2018-12-11 Avtal om omställning Avtal om omställning - förhandlingsprotokoll Avtal om omställningsmedel 181218 Bisysslor - hantering Chef vid KI Delpension vid Karolinska Institutet - Regler Distansarbete Ersättningsformer för arbete vid KI Ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet Handläggning av överklagande av beslut om anställning och om avslag av befordran Huvudanställning vid KI Högskoleförordningen Intyg vid sjukdom - riktlinjer Ledarskap Likabehandling, handlingsplan Löneväxling vid KI Lönen som styrmedel - regler och riktlinjer inkl. mallar Medarbetarsamtal - riktlinjer och anvisningar Medarbetarsamtal 1 - checklista chef/ underställd chef Medarbetarsamtal 1 - checklista chef/ medarbetare Medarbetarsamtal 1 - dokumentation (mall) Medarbetarskap Miljösamverkan (lokal KI/SLL) Omställningsmedel Organisation för delaktighet och inflytande i verksamheten - Riktlinjer Personalhandboken Postdoktor, tidsbegränsad anställning PM angående nationaldagen, 6 juni 2015 som infaller på en lördag Rekrytering av administrativ chef Rekrytering av prefekter - Regler och anvisningar Prefektrekrytering - finansiella förutsättningar, anvisningar Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Riktlinjer för hantering av arbetsbrist Samverkansavtal_181218 Samverkansavtal, lokalt - nationaldag på helgdag Snabbguide doktorander Stipendieregler vid Karolinska Institutet fr.o.m. 28 augusti 2018 Studentmedarbetare, tidsbegränsad anställning Telekommunikationsutrustning Timersättning vid tillfälligt arbete Tjänsteresor - Regler och anvisningar Undervisningsarvode för externa lärare VASA - särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar Villkorsavtal - Lokalt Lokalt villkorsavtal bilaga 2 - flexibel arbetstid Lokalt villkorsavtal bilaga 3 - oregelbunden tjänstgöring enligt turlista Lokalt villkorsavtal bilaga 4 - obekvämtidstillägg (ob-tillägg) Lokalt villkorsavtal bilaga 5 - arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare lokalt villkorsavtal bilaga 6 - arbetstid anställda djurhus Lokalt villkorsavtal bilaga 7 - Avtal om beredskap för anställda vid KI Lokalt villkorsavtal bilaga 9 - timersättning Lokalt villkorsavtal bilaga 10 - Löneväxling Villkorsavtal OFR/S,P,O Villkorsavtal Saco-S Villkorsavtal SEKO
2019-11-29