Ekonomiservice

Du kan anlita oss på Ekonomiservice för ekonomiadministrativa tjänster. Vi kan stötta institutioner och andra avdelningar på Karolinska Institutet

Vad vi kan hjälpa till med

  • Fakturahantering, leverantörsreskontra EFH
  • Inbetalningar
  • Intrastat
  • Kundfakturering
  • Månadsavstämning
  • Påminnelsehantering
  • Support
  • Utbetalningar
  • Leverantörsupplägg

Vi arbetar teambaserat på Ekonomiservice. Teamen är indelade i tre delar, Team Solna, Team Nord och Team Syd. Kontakta oss på ekonomiservice@ki.se.

Åsa Björck

Enhetschef
08-524 867 82

Team Solna

Institutioner som tillhör Team Solna är MTC (C1), MBB (C2), FYFA (C3), NEURO (C4), CMB (C5), IMM (C6), LIME (C7), MEB (C8) ,KM (CC) och UNIVERSITETSSTYRELSERNA (US).

Vid frågor vänligen kontakta

Ebbe Gaznaghi

Ekonomihandläggare

Sara Karlsson

Ekonomihandläggare

Rebecka Tapper

Ekonomihandläggare

Simon Palm

Ekonomihandläggare

Emma Gustafsson

Ekonomiadministratör

Team Nord

Institutioner som tillhör Team Nord är MMK (K1)MEDS (K2), KBH (K6), ONKPAT (K7), KIB/BILDMAKARNA & VIDEOPRODUKTION (CB), KI DS (D1), FASTIGHETSAVDELNINGEN (UI), MWLC HONGKONG (LC) och UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN (UF).

Vid frågor vänligen kontakta

Karin Vennström

Ekonomihandläggare

Natalie Thylander

Ekonomihandläggare

Sara Stegervall

Ekonomihandläggare

Hania Zahra

Ekonomihandläggare
08-524 865 51

Nairat Murzaeva

Ekonomihandläggare

Eija Fredin

Ekonomiadministratör
08-524 862 91

Team Syd

Institutioner som tillhör Team Syd är NVS (H1), BIONUT (H2), LABMED (H5), MEDH (H7), CLINTEC (H9), KI SÖS (S1), UPPDRAGSUTBILDNINGEN (UU), UNIVERSITETSGEMENSAMT (UG/UNIVERSITETSLEDNING (UL)/UTBILDNIGNSKANSLIET (UK), DENTMED (OF/OV) och UNDERVISNING OCH LÄRANDE (TL).

Vid frågor vänligen kontakta

Markus Akcan

Ekonomihandläggare

Merna Issak

Ekonomihandläggare
0702316797

Ellen Sieger

Ekonomihandläggare

Zulfira Kurbanova

Ekonomihandläggare

Karolina Palmgren

Ekonomiadministratör

Tjänstlediga

Aymann Ahmed

Ekonomisamordnare

Zulfira Kurbanova

Ekonomihandläggare