Ekonomiservice

Du kan anlita oss på Ekonomiservice för ekonomiadministrativa tjänster. Vi kan stötta institutioner och andra avdelningar på Karolinska Institutet

Vad vi kan hjälpa till med

  • Fakturahantering, leverantörsreskontra EFH
  • Inbetalningar
  • Intrastat
  • Kundfakturering
  • Månadsavstämning
  • Påminnelsehantering
  • Support
  • Utbetalningar
  • Leverantörsupplägg

Vi arbetar teambaserat på Ekonomiservice. Teamen är indelade i tre delar, Team Solna, Team Nord och Team Syd. Kontakta oss på ekonomiservice@ki.se.

Team Solna

Institutioner som tillhör Team Solna är MTC (C1), MBB (C2), FYFA (C3), NEURO (C4), CMB (C5), IMM (C6), MEB (C8) och KM (CC).

Vid frågor vänligen kontakta

Ebbe Gaznaghi

Ekonomihandläggare

Sara Karlsson

Ekonomihandläggare

Rebecka Tapper

Ekonomihandläggare

Team Nord

Institutioner som tillhör Team Nord är MMK (K1)MEDS (K2), KBH (K6), ONKPAT (K7), LIME (C7), KIB/BILDMAKARNA & VIDEOPRODUKTION (CB), KI DS (D1), FASTIGHETSAVDELNINGEN (UI), MWLC HONGKONG (LC) och UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN (UF).

Vid frågor vänligen kontakta

Karin Vennström

Ekonomihandläggare

Aymann Ahmed

Ekonomihandläggare

Natalie Thylander

Ekonomihandläggare

Hania Zahra

Ekonomihandläggare
08-524 865 51

Nairat Murzaeva

Ekonomihandläggare

Team Syd

Institutioner som tillhör Team Syd är NVS (H1), BIONUT (H2), LABMED (H5), MEDH (H7), CLINTEC (H9), KI SÖS (S1), UPPDRAGSUTBILDNINGEN (UU), UNIVERSITETSSTYRELSERNA (US), UNIVERSITETSGEMENSAMT (UG/UNIVERSITETSLEDNING (UL)/UTBILDNIGNSKANSLIET (UK) och DENTMED (OF/OV).

Vid frågor vänligen kontakta

Markus Akcan

Ekonomihandläggare

Merna Issak

Ekonomihandläggare
52486310

Ellen Sieger

Ekonomihandläggare

Zulfira Kurbanova

Ekonomihandläggare

Sara Stegervall

Ekonomihandläggare

Åsa Björck

Enhetschef
08-524 867 82

Medarbetare