Arbetsmiljö collage

Flexibelt arbetssätt - ett nytt sätt att arbeta

Pandemin har inneburit stora utmaningar men samtidigt en enorm utveckling inte minst avseende digitalisering och nya arbetssätt. Mot bakgrund av den översyn som har genomförts kommer KI erbjuda chefer och medarbetare möjligheten till ett så kallat flexibelt arbetssätt från och med den 29 september 2021. Läs mer om vad det innebär för dig i din roll.

Foto: Unsplash,Karolinska Institutet