Tips för en bra digital arbetsmiljö

IT-specialist Birgitta Lönnerberg delar med sig av sina tips för hur du kan arrangera en bra digital arbetsmiljö.

Digital arbetsplats

Samla allt och utgå från Teams

Det skapar en bättre överblick. En nyanställd som kommer in och får en samlad bild över vad som avhandlats på de senaste mötena, istället för att gå till ett mötesprotokoll som bifogats i ett mejl.

Boka möten i kanaler i Teams

Kom ihåg att fylla på med obligatoriska deltagare för att mötet även ska synas i Outlook-kalendern.

Ställ in aviseringar och status i Teams

Ställ in aviseringar för team (grupper), kanaler eller chatt. På så sätt skapar du din egen digitala arbetsmiljö som passar dig.

Tänk på ditt digitala beteende

Ha kameran på när du är på möten. Du sätter ju inte en papperspåse på huvudet på ett fysiskt möte. Kameran på skapar förutsättningar för interaktion. Titta på den skärm som har kameran!

Kom ihåg att ta pauser

Är du mötesarrangör: visa info om när den pågående pausen är slut - inte hur lång den är! 

Fundera över bakgrunden

Välj en bakgrund som passar mötesformen. Ska den vara fysisk eller virtuell? Om du är föreläsare och gestikulerar med armarna, passar en fysisk bakgrund bäst.

Ensam är inte stark

Kom ihåg att ha en medvärd (co-host) i stora möten, som håller koll på chatten och deltagarnas interaktion.