de Verdiersalen

Entréplan på ANA10 med plats för 90 deltagare.

HYBRIDSAL

Zoom Room klient
integrerad med AV-utrustningen i lokalen.

Boka AV-support via e-mail nedan för demonstration och tekniskt stöd inför hybridmöte.

Bookable premises in ANA10 at KI Campus Flemingsberg, 50-90 seats.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
4 projektorer med duk för simultan bildvisning
Ljudanläggning
2 trådlösa headset
2 trådlösa handhållna mikrofoner
Takmick för hybridmöte
Kamera för hybridmöte
Whiteboard
Wi-Fi
Hörslinga

Zoom Room klient
Zoom Room styrpanel

Kabelburen uppkoppling kan beställas

Vänligen se lathund i rummet och som fil på denna sida.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

MO
Innehållsgranskare:
2024-02-26